ERASMUS

Erasmus+ projekts “Vienotas tautas” tika realizēts laikā no 01.09.2019. līdz 31.08.2022. Projektā strādājām kopā ar jauniešiem no Turcijas, Rumānijas, Grieķijas, Bulgārijas. Projekta mērķis bija cittautu kultūras iepazīšana, komunikācijas un digitālo prasmju attīstīšana.


 

Erasmus+ projekts “Zemes draugi” tika realizēts laikā no 01.11.2019. līdz 30.10.2022. Projekta mērķis bija popularizēt apkārtējās vides aizsardzības nozīmīgumu un sniegt zināšanas par to. Projektā strādājām kopā ar jauniešiem no Turcijas, Portugāles, Rumānijas un Ungārijas.

Erasmus+ projekts “Sociālie roboti” tika realizēts laikā no 01.09.2019. līdz 31.08.2022. Projekta mērķis bija starpkultūru komunikācijas attīstīšana digitālajā vidē. Projektā strādājām kopā ar jauniešiem no Polijas, Rumānijas, Spānijas, Portugāles.