Skolotāji

Uzņemšana 1. klasē

Atbilstoši Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.7. (pilns teksts)

Iesnieguma paraugs bērna reģistrēšanai Ventspils 1. pamatskolas 1. klasē šeit